MotivEfekt d.o.o.
Ozaljska 93
HR – 10000 Zagreb
OIB: 26105614390
MBS: 081206470

Poslovna jedinica: Estefit
Radnička cesta 20A / 6. kat

T + 385 (0)92 3817 208
E info@estefit.eu

Poslovna banka: Erste & Steiermärkische Bank d.d.
IBAN: HR5524020061100898404;

Direktor društva: Gabrijela Andrijević;

Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu;
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti